×

Yaş Tipleri

Bir insanın üç tip yaşı vardır.

Neden Randımanlı İlerleyemiyoruz?

İnsan hoşuna giden şeyi sorgulamaz. Hoşuna gitmeyen bir aktivite önüne geldiğinde bunun bana ne faydası var der.

Türk milleti baklavayı sever, baklavanın bana ne faydası var diye sormaz.

Öğrenme

Öğrenme bir dizi biyokimyasal reaksiyon sonucu oluşur. Bu zaman alır. Bu nöronlar arası bağ kurulma işidir. Bu durumda bazı şeylerin hemen öğrenilmesi beklenemez.

Evrim Ve Tesadüf

(Youtube'de "evrimin tesadüfle alakası yoktur" diyen birinin videosunun altına yazılmış yorumdur.)

His ve Bilgi

Bilgi insanın kafasında his ile bağlanarak durur. Her bilgiye bir his eşlik eder.

Geometri Bilmeyen Giremez

inanmak istiyorum ki, öyle bir zaman gelecek ki, insan beyninin dokuz zeka tipinin kuvvet seviyeleri anlık monitor edilebilecek. Öyle olduğunda, kimin hangi mantıksal işlemi ne kadar zamanda yapabileceği veyahut mevcut beyinsel yapıya göre hiç yapamayacağı, kimin hangi ince müzik tınısını ayırdedebileceği veya belki belirli bir beynin mevcut biyolojik durumuna göre bunu hiç yapamayacağı net olarak görülecek.

Yine İyi Be!

Türkiye'nin daha gelişmiş bir ülke olması, ekonomik devler arasında yer alması üzerinden baya bir edebiyat yapılıyor. Süreklilik arzeden bir şekilde, gidip Almanya, gidip ABD vs. gibi ülkelerle kıyaslamalar yapılarak bu edebiyat zenginleştiriliyor.

Hiroşima'nın Gururu

Savaştan dört ay sonra, şirket sonunda üç tekerlekli ilk aracını çıkarmayı başardı. Hiroshi Masaoka: "Motorunu benim geliştirdiğim üç tekerleklilerin şehrin içinde gezindiğini görmekten gurur ve sevinç duyuyordum.

Görünen ve Gerçek

Yüzeysel bilgiyle hayranlık uyandıran ama perde arkasını görünce insanı hayal kırıklığına uğratan kişiler listesi var. O adamlar başarılı, örnek, sanki bir melek şeklinde karşımıza çıkmakta genel literatürde. Bildiklerimiz ve gerçekler arasındaki bu fark üzerinden, dünyanın ne boş olduğu da bir kez daha anlaşılıyor.

Bilgisayarda Nereden Nereye Konusuna Bakış

Son yıllarda gitgide bilgisayarın özü diyebileceğimiz sistem kısmından baya uzaklaştığımı görüyorum. Zamanla değişen teknolojik yapı ve farklı farklı işlerle uğraşma zorunluluğu bunun sebebi olabilir.

Kutu Örneği

Bir kutu düşünelim. Altı tahtanın birleşiminden basit, bildiğimiz kutu. Bu kutunun içini açınca lamba yanar mı? Eğer öyle bir özellik koyulmuş ise yanar, koyulmamış ise yanmaz.

Bu kutu itince gider mi? Evet, ama zorlayarak. O zaman tekerlek koyalım. Şimdi itince kolaylıkla gidiyor.

İlk Bilgi

İnsan yorumlarını yaparken acaba bu düşündüklerim doğru mu diye kendini sorguladığına nadir rastlanır. İnsanlar düşündükleri mutlak doğruymuş gibi konuşurlar.

Bir insanın belki de ilk bilmesi gereken şey mevcut tüm düşünce, seçim ve yaklaşımlarının ana karnındaki oluşumundan başlayan ve şu ana kadar değişmeye devam eden beyninin nörolojik durumunun bir sonucu olduğudur.

Kişi olaylara hem kendisi ve hem de başkaları için bu açıdan baktığında görüntü kökten değişir. Zira karşındaki geçmiş birikiminin zorunlu sonucu olarak öyle düşünmektedir ve beyninde öyle düşünmesini sağlayan nöronlar arası bağlardan oluşan tasavvuru zor bir ağ vardır.

Kuran ve Thomas İncili Arasındaki Benzerlik

1945 yılında İskenderiye'de bulunan milattan sonra 200'lü yıllarda, yani Kur'andan 400 yıl evvel yazılmış yazıtlarda geçen ifadelerin Kur'an ile örtüşmesi son derece enteresandır.

Yirmisine Kadar Ektiğini Biçersin

Bir çocuğun entellektüel gelişimi pratik açıdan bir yaşına doğru başlar.

Dışa Bağımlılıktan Kurtulamadık!

Japonya Güney Kore'ye Hidrojen Florid ihracatına kısıtlama getirmiş. Eskiden direk alabildikleri kritik malzemeyi şimdi doksan günden evvel alamıyorlar.

Değer Üretmek

Ancak sosyal medyada yazılan ve paylaşılan satırların arasında insanlığa katkıdan, değer üretmekten, iyiye ulaşmak için çalışmaktan, manayı öne çıkarmaktan bahsedebiliriz.

Bu tarz kavramlar zaten onun içindir.