×

Termodinamik

Sıfırıncı Yasa: 2 cisim eşit bir sıcaklıkta iken, üçüncü cisim bunlara değdiğinde bir ısı tranferi olmuyorsa üçüncü cismin sıcaklığı ilk ikisi ile aynıdır.

Birinci Yasa:Enerji yoktan var,vardan yok edilemez, ancak form değiştirir. Evrendeki madde ve enerji miktarı sabittir.

İkinci Yasa:Entropi.

Üçüncü Yasa:Sıcaklık mutlak sıfıra yaklaşırken, entropide minimuma yaklaşır.

Proton Ve Nötronun Yapısı

Atomun çekirdeğinde, malum, protonlar ve nötronlar var.

Fakat olay orada bitmiyor.

Proton ve nötronlar quarklardan oluşuyor. 2 adet quark var bunların yapısında. Down ve up quark.

Fakat olay orada bitmiyor.

Bu down ve up quarklar nötron ve protonlar arasında sürekli değiş tokuş ediliyor. Şöyle:
Proton=2 up +1 down, Nötron=2 down+1 up. Proton 1 up quarkı nötrona verince, nötron da bir down quarkı protona verince, proton nötron, nötron proton oluyor.

Aslında bu iş "gluon"lar sayesinde gerçekleşiyor. Bunlar kuvvet taşıyıcıları (force carriers). Gluonlar sürekli bu quarklar arasında dolanıyor ve bunlar quarkları "up"dan "down"a, "down"dan "up"a çeviriyor.

E tabi bu tür bir çevrim, protonu nötrona, nötronu protona çeviriyor. Bu işler saniyede milyarlarca kez gerçekleşiyor.

İşte artı yüklü protonlar çekirdekte sürekli nötronlara dönüşerek bir arada duruyor.

Bu da nükleer kuvvet dediğimiz kuvvet.

Ve bütün bunlar Yunan mitolojisi değil, gerçeğin ta kendisi.

Atom Fiziği ve Kuantum Mekaniği

Heisenberg'in belirsizlik ilkesinin formülü

Dalgalar

Dalga hareketi en enteresan konulardan biridir. 

Elektrik

Fiziğin elektronların hareketini çözümlemeye odaklanmış kısmıdır.

Maxwell Denklemleri

Çok önemli. Çünkü ışığın bir elektromagnetik alan olduğunun anlaşılmasının net ifadesi.

HIGGS Bozonu ve CERN Deneyi Üzerine

Evrenin sırlarını çözmek, maddenin özünü anlamak için gelinen nokta şu ki: 2012'nin (bize göre)korkunç teknolojisinin üstüne binaen 10 milyar Euro değerinde bir deney yapmamız gerekiyor. Ve bu deneyin 10-20 yıl sürmesi gerekebilir. Bu sürenin sonunda bir sonuçta alınamayabilir. Sonuç alınsa dahi cevaplanamayan bir çok soru kalacak. Buna göre ilk anda akla şu sonuçlar geliyor:

  • İnsanoğlu evrenin sırlarını asla tam olarak çözemez.
  • İnsanoğlu evrenin sırlarını bu yöntemle çözemez.
  • İnsanın temel amacı evrenin sırlarını çözmek olmadığından evrenin sırlarını çözmek insan için bu kadar zordur.
  • Ancak bu kadarını çözüp işin zorluğunu görebildiğine göre, bunu görebilme gücü insanın temel amacıyla ilintilidir.
  • Geçmişteki insanların kendi zamanlarında şu an bilinenleri bilememeleri kesin olduğuna göre ve insan için doğru olan istikamet veya yaşam şekli bu bilgiler içerisinden çıkacaksa, sistemin kuruluşunda onlara karşı bir dengesizlik gözlenir. Eğer denge varsa,o zaman doğru istikamet veya yaşam şekli bilgisinin onlara bir şekilde ulaşması beklenir. Şu an doğru yaşadığını düşünenlerin de deneyler sonuçlanmadığına göre bunu saf mantıksal delillere dayandırması imkansızdır.

NMR

Samsun 19 Mayıs Üniversitesindeki NMR (Nükleer Magnetik Rezonans) cihazı. Yanındaki beyaz bidonun içinde sıvı azot var. Lise II. sınıftayken üniversiteye yaptımız bir gezide çektiğim fotoğraf.