×

Baalbek İçerisinde Gezinti

Birileri yüzlerce tonluk taşları blok şeklinde yanyana dizerek inşaat yapmış. Bir tank 50-60 ton. 400 tonluk taşları yanyana dizmek nasıl bir imkan.

Dünya Haritası Çizili Taş

1984'te bulunmuş üzerinde dünya haritası bulunan 350 kg lık antik bir taş.

kaynak

Yapılması İmkansız Görünen Antik Yapılar

Videonun en son dakikasındaki yapı gerçekten ürkünç. 3500 tonluk bloklar.