×

İnsanlar ve Şirketler

  • İnsanlar şirketler gibidir. İnsanların da şirketler gibi gelir gideri vardır. Şirketler gibi çalışma alanları vardır. Onların ayakta durması da kazançlarına bağlıdır. Onların da çözmesi gereken çeşitli sorunlar vardır.
  • Ama insanlar problemlerini şirketler gibi çözme fikrinden habersizdirler. Yani problemleri sistematik bir şekilde inceleyip, ölçüp biçerek çözümler tasarlamak. Gerçi bunu birçok şirket te yapamamaktadır. Bunun muhtemel sebebi bu şirketlerde işlerin kendi sistematik gelişimi olmayan bireyler tarafından icra edilmesi olabilir.
  • Önce insan gelişir. Sonra şirketler gelişir. Sonra ülke gelişir.
  • Gelişmenin en önemli gerekliliklerinden biri kendine doğru soruları sorup bunların cevabını verme adına yırtınmaktır.
  • Motivasyon madde gibi gerçektir. Bir organ gibi vardır. Böbreği iyi çalışmayanın kanı kirlenir. Motivasyonu düşük olanın beyni bulanır.

Öğrenme

Öğrenme bir dizi biyokimyasal reaksiyon sonucu oluşur. Buda zaman alır. Bu nöronlar arası bağ kurulma işidir. Bu durumda bazı şeylerin hemen öğrenilmesi beklenemez.

Güç

Gücün elde edilmesi önemsenmeli ve merkeze alınmalıdır. İnsanlık terkedilerek değil. İnsan oluştan, insanlıktan uzaklaşanın sana yaptığı kırıcı hareketi durdurabilmek ve ayakta kalmak için. Ve hayatın zorluklarına karşı. Güç her bir spesifik konuda net olarak belirlenmeli ve elde edilmelidir. Örneğin teknoloji güçtür. Bilgi güçtür. Para güçtür. Sağlık güçtür. Gücü kaybettirici yaşam formlarından uzak durulmalıdır.

Geleneksellik

Geleneksellik gelişmeye engeldir. Kendinden öncekiler öyle yaptı diye öyle yapma fikri sorgulanmalıdır. Bugün yapılan yeni bir şey yarının geleneği olabilir. O halde gelenek bir engel veya yük olduğunda terkedilmelidir.

Gerçek ve Senin Dünyan

İnsan düşük enerjili olma eğilimindedir. Geç kalkmak ister. Yorulmak istemez. Sıcağı sever. Bu eğilim sürekli mevcuttur. Gayret ona karşı durmadır. İnsan zamanla yorulur ve eğilimin etkisi artar. Motivasyon sinyali ile tekrar dinçleşir İşleyiş böyle devam eder.

İşlerin İyi Yürümesi ve Mutluluk

İşlerin iyi yürümesi kişilerin mutsuzluğu üzerine kurulmak zorunda değildir. Kişiler mutlu olarak ta sistemli ve düzenli olunabilir. Bu tamamen sistemin tasarımı ile ilgilidir.

Sunum

Sunum ürünün bir parçasıdır. - Presentation is part of the product.

Yaratıcı

Gerçekte Yaratıcı merkezdedir. Senin dünyanda kenardaysa gerçekle çatışırsın. Gerçekle çatışırsan bedelini ödersin.

Kişinin Tanım Uzayı

Her insan beyninde oluşmuş nörolojik yapıyı mutlak hakikat gibi tekrarlar durur

Okuyucu Dinleyici

Bir insanın kendisi hakkında bilmesi gereken en önemli şeylerden biri okuyucu mu dinleyici mi olduğunur. Bir çok insan böyle bir şeyin olduğunu bile bilmez. Ve bu durum, başarısını önemli ölçüde etkiler. - Am I a reader or Listener? The first thing to know is whether you are a listener or a reader. Too few people even know that there are readers and listeners. Even fewer know which of the two they themselves are. But some examples will show how damaging such ignorance can be. Peter Drucker.

Kendini Kandırma

İnsan doğuştan kendini kandırma uzmanıdır. - Human being is an inborn self-deception master.

Doğru Bilgi

Doğru bilgi üzerine inşa edilmeyen fikir, doğru bilgi sahneye çıktığında buhar olur.- An idea which is not based on technically correct information is destined to vaporize when the correct information hits it.

Zevkler

Zevklerin çoğu kazanç sağlamaz. Ancak elde edilmeleri ihtiyaç olabilir. Zevklerin minimizasyonu güçlendirir ve hedeflenmelidir.

Sanatın Muhteşem İcrası

Eğer birisi bir sanatı istisnai şekilde iyi icra ediyorsa, o sanattan anlamayanlar dahi ondan etkilenir.- If someone performs an art extraordinarily perfectly, even those who have no idea about that art are effected.